Het retourneren van producten

Het kan voorkomen dat u producten wilt retourneren. Hieronder leest u alles over de procedure omtrent het retourneren van producten.

Gebruikmaken van uw bedenktijd

Ingeval u binnen 14 dagen gebruik wilt maken van uw bedenktijd, dan kunt u ons of telefonisch of via e-mail berichten.
Voor onze producten geldt dat deze enkel ongeopend en in ongeschonden staat retour mogen.
Wilt u dit graag telefonisch afhandelen dan kunt u ons bereiken op: 0411 688 466. Of via email: info@maxh.com

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij u een bevestiging toesturen. U krijgt het aankoopbedrag + heen verzendkosten vergoed, echter zijn de retour verzendkosten voor uw eigen rekening. Het aankoopbedrag zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald worden.
In geval van retour worden het aankoopbedrag en de heen verzendkosten vergoed, de retour verzendkosten zijn voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Producten in slechte staat

U heeft als klant recht op een deugdelijk product. Producten die u niet in goede staat bereiken, dient u pas terug te sturen nadat er contact is geweest met GIAH BV. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met de klantenservice.

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Wilt u dit graag telefonisch afhandelen dan kunt u ons bereiken op: 0411 688 466. Ook kunt u een email sturen naar: info@maxh.com

Een verkeerd product ontvangen

Mocht het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangen heeft, laat het ons dan weten via email of telefonisch, u krijgt dan een retourennummer van ons en een retour adres, waar u het product kunt heen sturen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u zo spoedig mogelijk het juiste product krijgt toegestuurd.